MINDFULNESSTRAINING VOOR KINDEREN: AANDACHT WERKT!

De training Aandacht werkt! is een mindfulnesstraining voor kinderen, volgens de methode van Eline Snel (zie ook:: www.elinesnel.com). Binnen de training is veel aandacht voor het herkennen en benoemen van emoties. De kinderen leren dat gevoelens er mogen zijn; ze hoeven zich niet mee te laten slepen en deze ook niet te negeren. Door zich te richten op het hier en nu, leren kinderen minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten, waardoor bijvoorbeeld piekeren afneemt. De kinderen leren hun eigen oordeel / mening over hun gedachten en gevoelens te herkennen en los te laten waardoor ze aardiger naar zichzelf kijken en naar anderen. Hierdoor ontstaat ontspanning en groeit het zelfvertrouwen.
Aaandachtstraining leert kinderen ook om het op te merken als ze afgeleid raken, waardoor ze hun aandacht weer beter terug kunnen leiden naar hetgeen ze aan het doen zijn. Dit verbetert de concentratie.

De training is dan ook onder andere bedoeld voor kinderen die... 
-snel piekeren
-slecht slapen
-snel emotioneel reageren
-onzeker zijn
-zich moeilijk concentreren

Praktisch
De training beslaat 8 wekelijkse bijeenkomsten (uitgezonderd vakanties) en vindt plaats in een groepje van 3 tot 5 kinderen bij de OPPU. De bijeenkomsten duren 45-60 minuten.Aan de training gaat een intake of een kennismakingsgesprek vooraf. Tussentijds vindt telefonisch contact met (een van de) ouders plaats en na afloop een evaluatie. Afhankelijk van de situatie kan dit telefonisch of op de praktijk zijn.
Belangrijk is dat ouders hun kind ondersteunen door de informatie in het boekje “Stilzitten als een kikker te lezen” en hun kind thuis helpen bij de oefeningen. 

Geïnteresseerd?
Voor vragen of om aan te melden kunt u contact opnemen met IJda Willemsen, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en gecertificeerd trainer. Contactgegevens: ij.willemsen@oppu.org of 030-2730149. Voor meer informatie over de methode Eline Snel kunt u de website bezoeken www.elinesnel.com.
De planning van de eerst volgende training kunt u hier ‚Äčonder OPPU Nieuws vinden. 

Kosten
Wanneer u nog niet bekend bent bij de OPPU of er zijn inhoudelijk redenen toe bij interne cliënten, dan vindt eerst een intakegesprek plaats (conform ons tarief, een consult bedraagt 90 euro). Tijdens dit gesprek kijken we of de training aansluit bij de hulpvraag en leren uw kind en de trainer elkaar kennen. Dit draagt bij aan een goede start van de training. De training zelf kost 343 euro incl. het boek Stilzitten als een kikker. Als na de training behoefte is aan een uitgebreidere evaluatie op de praktijk dan is dit uiteraard mogelijk (conform uurtarief).

Nb. Annulering van deelname aan de training is kosteloos tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de training. Daarna bent u bij annulering, het voortijdig stoppen van de training of missen van afspraken het volledige bedrag verschuldigd. De training wordt niet vergoed. In bepaalde gevallen maakt uw gemeente hier wellicht een uitzondering in. Hierover dient u zelf met uw gemeente in gesprek te gaan.

 

 

  

 

Vorige pagina