OUDERBEGELEIDING

Begeleiding en advisering gericht op verbetering van de afstemming van de opvoedingsaanpak op de problematiek van het kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hoe om te gaan met angst, boosheid, gedragsproblemen, AD(H)D, Autismespectrum stoornis, opvoedingsproblemen.

Vorige pagina