BEHANDELING VAN DYSLEXIE

DE OPPU IS AANGESLOTEN BIJ KWALITEITSINSTITUUT DYSLEXIE

Uitgangspunten
Binnen de OPPU vindt orthodidactische behandeling plaats. Dit houdt in dat de behandeling er sterk op gericht is om de beperkingen die voortkomen uit de dyslexie zoveel mogelijk te reduceren, compenseren of voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van controleerbare en wetenschappelijk gefundeerde kennis. Het uitgangspunt is dat enerzijds protocollair gewerkt wordt (hierbij wordt het Protocol Dyslexie, Diagnostiek en Behandeling gevolgd) en dat anderzijds maatwerk wordt geleverd. Afhankelijk van de achterstand en mogelijkheden van uw kind (concentratie, geheugen) wordt een behandelingsplan met een passende methode opgesteld. De keuze van het oefenmateriaal wordt aangepast aan de persoonlijkheid en de leerstijl van uw kind, en zo mogelijk aan de methode die op school wordt gebruikt. De behandeling is ook geschikt voor kinderen die naast dyslexie nog een ander probleem hebben. De dyslexiebehandelaars binnen de OPPU zijn gekwalificeerd gz-psycholoog en gespecialiseerd en ervaren in het uitvoeren van zowel behandelingen in het kader van ernstige enkelvoudige dyslexie als behandelingen bij kinderen in combinatie met bijvoorbeeld een vorm van AD(H)D of autisme spectrum stoornis. De OPPU is van mening dat de groep kinderen met taal/spraakproblemen het best behandeld kunnen worden door een logopedist die tevens geregistreerd is als dylexiespecialist. Hiervoor hebben wij met een aantal zeer ervaren logopediespecialisten een samenwerkingsverband. 

Algemene doelstellingen van elke behandeling
• het snel en zo goed mogelijk leren technisch lezen (woordherkenning) of spellen
• het leren omgaan met een laag niveau van technisch lezen door compensatiestrategieën en      
  (technische) hulpmiddelen te gebruiken
• het voorkomen van intellectuele achterstand in verhouding tot de individuele mogelijkheden van uw kind
• het voorkomen of verminderen van nadelige emotionele en sociale gevolgen (bv. faalangst)

Voor aanmelding en meer praktische informatie m.b.t. dyslexiebehandeling kan contact opgenomen worden met drs. Manja van der Kooij, gezondheidszorg psycholoog en dyslexiebehandelaar, e-mail: m.vanderkooij@oppu.org

Download: Dyslexie volledige informatiebrochure