AANMELDEN

Ouders melden hun kind aan. U kunt hiertoe een aanmeldingsformulier via deze site invullen en online versturen. Dit gebeurt via een beveiligde SSL-verbinding. Nadat het aanmeldingsformulier binnen is wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.  

Actuele wachttijd vindt u hier

Vergoede zorg door uw gemeente

Om voor vergoede zorg  door uw gemeente in aanmerking te komen, dient u te zijn verwezen door uw huisarts, kinderarts of sociaalteam uit uw gemeente. Een beschikking van uw gemeente is een voorwaarde om vergoede zorg te krijgen. Wij verzoeken u bij aanmelding om alvast per post een kopie van een verwijsbrief van een arts en/of een beschikking van uw gemeente naar ons op te sturen. De  originele verwijsbrief/beschikking voor psychologische zorg kunt u dan bij de eerste afspraak te overhandigen.
Let op: cliënten uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Overberg) dienen zelf een beschikking aan te vragen bij de gemeente. Aanmelden via www.samenopdeheuvelrug.nl. Telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 13 uur via 0343-565800
Let op: Op dit moment nemen wij geen nieuwe cliënten uit de gemeente Utrecht in zorg. 

Gescheiden ouders

Indien er sprake is van een echtscheiding dan is toestemming voor onderzoek of behandeling  van beide ouders wettelijk verplicht. U kunt een formulier hiervoor printen. Wij verzoeken u dit te ondertekenen en mee te nemen naar het intake gesprek. Download het  toestemmingsformulier hier.
Bij gescheiden ouders hebben beide wettige ouders recht op informatie over een onderzoek of behandeling die bij de OPPU plaatsvindt. Met de behandelend psycholoog worden afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders bij een behandeling of onderzoek worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten ervan.  

Identificatieplicht en Burger Service Nummer (BSN)

In de zorgverzekeringswet is een identificatieplicht opgenomen en zijn zorgaanbieders verplicht het Burger Service Nummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Wilt u bij het eerste bezoek daarom een geldig identiteitsbewijs meenemen (ID, paspoort, vreemdelingendocument) van uw kind. Vervolgens worden de identiteit en BSN gecontroleerd.

Privacy

De gegevens die u op het aanmeldingsformulier doorgeeft, komen bij de OPPU alleen ter beschikking van de psycholoog die uw aanmelding in behandeling neemt. De vragen op het formulier ondersteunen het intakegesprek. De psycholoog is volgens de beroepscode van van Psychologen (NIP) gebonden aan geheimhouding van gegevens die over een cliënt beschikbaar komen. Bij de OPPU zijn stagiaires aanwezig, die eveneens geheimhouding dienen te betrachten omtrent alles dat zij in het kader van hun stage aan cliëntgegevens tot zich nemen.

Informatie bij de school van uw kind wordt alleen opgevraagd met uw toestemming.

Gegevens uit een onderzoek of behandeling worden uitsluitend met uw toestemming aan derden verstrekt. U bepaalt welke informatie aan de school van uw kind wordt verstrekt. De OPPU deelt niet zonder uw toestemming inhoudelijke informatie met een gemeentelijke instantie of gemeente team. Om voor vergoeding van onderzoek en behandeling in aanmerking te komen, moeten wel administratieve gegevens worden uitgewisseld met uw gemeente, zoals adres en het BSN van uw kind (en bij sommige gemeenten van een ouder), en de datum van aanvang van zorg. De gegevens worden gedeeld via beveiligde systemen en verbindingen. Indien uw gemeente vraagt om een huisartsverwijzing vragen wij u zelf om deze aan de gemeente aan te leveren. 

Bewaartermijn dossier

De OPPU bewaart het dossier van een zorgtraject conform de landelijke richtlijnen onder de Jeugdwet maximaal 15 jaar. Op verzoek van een cliënt kan een dossier al eerder worden vernietigd.